Chemical Guys

Cele mai cumpărate

Termenii şi condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri şi servicii de către AXA Publicons S.R.L. (numită Chemical Guys Romania de aici înainte), prin intermediul magazinului virtual www.chemicalguysromania.ro (numită chemicalguysromania.ro de aici înainte).

Legea aplicabilă contractului este cea a statului român.

Prezenta secțiune definește orice contract în temeiul căruia Vânzătorul, Chemical Guys Romania, transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât şi servicii.

Folosirea acestui site implică acceptarea Termenilor şi Condițiilor listate mai jos.

Prevederile de mai jos reprezintă Termenii şi Condiţiile Chemical Guys Romania, reprezentant oficial al brandului Chemical Guys in Romania.

În cazul în care ne informați, înainte de încheierea contractului (verificarea comenzii), că solicitați livrarea înainte de sau la o dată anume precizată, această dată fiind esenţială din punctul dvs. de vedere, vă rugam să nu plasați comanda, Chemical Guys Romania neasumându-și responsabilitatea pentru livrări la date fixe, ci înăuntrul termenului fixat în prezentul contract.

Prin accesarea în continuare a site-ului de către dvs. reiese acordul dvs. expres, explicit și în cunoștința de cauza cu privire la acceptarea termenilor și condițiilor contractuale, contractul producând efecte obligatorii asupra dvs.

1. Preambul

Cumpărător - persoană fizică sau juridică sau altă entitate care își face un cont pe site și care plasează o Comandă confirmată de Vânzător.

Vânzător - Chemical Guys Romania, cu sediul social în Strada Crizantemelor nr. 12 , Bacau , jud. Bacau, având CIF 33130988, Atribut fiscal: RO, Nr. de ordine în registrul comerțului:J4/445/2014, cont RO69INGB0000999905998440 deschis la ING BANK NV.

Datele de contact sunt disponibile în secțiunea dedicata de pe homepage(pagina principala).

Comandă - un document electronic apărut ca formă de comunicare între Chemical Guys Romania și Cumpărător, prin care Chemical Guys Romania este de acord să livreze produsele comandate și Cumpărătorul este de acord să achite contravaloarea acestora.

Produse - bunuri care urmează a fi furnizate de către Chemical Guys Romania

Cumpărătorului ca urmare a contractului încheiat.

Contract - o comandă confirmată de către Vânzător.

Taxa de timbru verde - valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.

chemicalguysromania.ro nu face vânzări nesolicitate.

2. Informații despre produs

Produsele comercializate prin intermediul site-ului chemicalguysromania.ro sunt produse noi și în momentul livrării sunt insoțite de factura fiscala, conform legislației în vigoare.

chemicalguysromania.ro poate publica pe site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acestă sau de către oricare alt terț cu care are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Produsele sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului contract și în limita stocului disponibil.

Din acest motiv Chemical Guys Romania își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în stocul magazinului, produsele ramase se demonstrează a fi neconforme pentru livrare sau din motive independente de Chemical Guys Romania.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Preturile afișate pe site sunt exprimate în lei și conțin TVA (19% din valoarea produsului).

Prețul de achiziție tipărit pe factură fiscala va fi același cu cel afișat pe site în momentul plasării comenzii.

În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții Chemical Guys Romania.

Cumpărătorul va fi obligat să achite și toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de orice altă natură, suportate de profesionist pentru a vă pune în posesia produselor comandate, costuri care se adaugă la prețul produselor comandate. (vezi cap.6 “Livrarea”)

Costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului vă aparține în totalitate.

De asemenea, în cazul plaților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON.

Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

Ne rezervăm dreptul de a schimba prețul produselor prezentate pe site fără o notificare prealabilă.

Ne asumăm răspunderea că valoarea comenzii plasate de dvs. nu se va modifica după confirmarea acesteia prin email la adresa specificată de dvs. la înregistrare.

Chemical Guys Romania nu oferă nicio garanție, în afară de cele prevăzute de legislația aplicabilă, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la, funcționarea acestui site, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop.

Cumpărătorul este de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor se face pe propriul risc, singura derogare reprezentând obligația Chemical Guys Romania de a acorda utilizatorilor dreptul de denunțare unilaterală a contractului conform legislației în vigoare, drept detaliat în cuprinsul acestui document.

Nu suntem responsabili pentru posibilele diferențe de culoare între cea afișată pe monitorul dvs. si cele ce tin de perceptia mirosului.

3. Garanția legală de conformitate a produselor

Toate produsele comercializate de către site-ul nostru, beneficiază de condiții de garanție legală de conformitate conform legislației în vigoare (legea nr.449/2003) și politicilor comerciale ale producătorilor.

Termenul de garanție legală de conformitate (inclusiv pentru vicii ascunse) este de 2 ani(persoana fizica), respectiv 1 an(persoana juridica) și se calculează de la data livrării produsului.

Prezumția lipsei de conformitate nu poate fi invocată atunci când:

-    este incompatibilă cu natura produsului

-    este incompatibilă cu natura lipsei de conformitate - lipsa de conformitate

-    este provocată de utilizarea incorectă a produsului de către consumator

Produsele comercializate de Chemical Guys Romania provin din direct de la producator.  

Garanție voluntară convențională se poate acorda doar dacă producătorul oferă o astfel de garanție comercială.

În nici într-un caz, drepturile consumatorului nu sunt afectate de existent sau inexistentă unei garanții convenționale comerciale.

Dacă sunteți persoană fizică, vă reamintim drepturile dvs. ca și consumator prevăzute în Legea nr. 449/2003, în special art. 9-14, și anume:

“Art. 9 - Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele.

Art. 10 - În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privând acest produs, în condiţiile art. 13 şi 14.

Art. 11 - (1) În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situației în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

(2) O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

a. valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;

b. importanţa lipsei de conformitate;

c. dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

(3) O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

(4) Orice înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acestă a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

Art. 12 - Noţiunea fără plată, prevăzută la art. 10 şi 11, se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare.

Art. 13 - Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

a. dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;

b. dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;

c. dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fără inconveniente semnificative pentru consumator.

Art. 14 - Consumatorul nu este îndreptățit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră.”

Poate consumatorul să opteze pentru aplicarea garanției legale de conformitate atunci când produsul beneficiază de garanție comercială?

Având în vedere art. 25 din Legea nr. 499/2003, conform căruia drepturile consumatorilor prevăzute de lege sunt exercitate fără a aduce atingere altor drepturi pe care consumatorul le poate invoca conform celorlalte prevederi legale care reglementează răspunderea contractuală sau necontractuală, vă informăm că beneficiați de un drept de opțiune în privința temeiului juridic pe care vă puteți baza în situația în care, ulterior achiziției, vă confruntați cu o problema legată de produsele achiziționate.

4. Comanda

Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda angajându-se la plată prin una din modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei Comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

Dacă Chemical Guys Romania confirma comanda integral, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii.

Acceptarea Comenzii de către Chemical Guys Romania se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (via e-mail) din partea Chemical Guys Romania către Cumpărător, conform căreia Comanda a fost verificată, și este în procesul de livrare, fără a necesita o confirmare de primire din partea Cumpărătorului.

Chemical Guys Romania nu consideră în niciun moment o comanda neconfirmată, adică pentru care nu a fost trimis email de confirmare, ca având valoarea unui Contract.

Prezentul Contract întra în vigoare la confirmarea finală a Comenzii de către Chemical Guys Romania.

5. Modalitatea de plată

Pentru cumpărăturile online cu livrare prin curier:

Plată se poate efectua:

- la livrare (numerar).

- plata online cu cardul (procesator mobilPay)

6. Livrarea

Livrarea se poate face prin curierat rapid cu unul dintre partenerii noștri.

Ne rezervăm dreptul de a întârzia/refuza o livrare în cazul în care ați optat pentru plata on-line însă suma virată nu este evidențiata în conturile noastre până la termenul limita stabilit pentru vânzare.

Pentru livrarea prin curier rapid tariful este de 15 Ron, TVA inclus. Livrarea se face numai pe teritoriul României, între orele 9.00-17.00, de Luni până Vineri, în maxim 15 zile lucrătoare de la plasarea și confirmarea cu succes a comenzii, la adresa specificată. Pentru situațiile în care transportatorul majoreaza tariful de livrare, ne rezervăm dreptul, la rândul nostru, să modificăm acest preț, fără o notificare prealabilă. Majorarea de preț întra în vigoare și se aplică tuturor livrărilor expediate după anunțarea majorării, cu excepţia celor aflate în procesul de livrare.

Dacă nu livram produsele în termenul stabilit, aveți dreptul la rezoluţiunea contractului. În acest caz, vă vom rambursa fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului în decurs de cel mult 7 zile calendaristice de la data la care ne-ați comunicat decizia de terminare a contractului pentru motivul de mai sus, cu condiția ca decizia dvs. să ne parvină înainte de livrarea efectivă a produselor comandate.

Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat dvs. în momentul în care dvs. sau o parte terţă desemnată de dvs., alta decât transportatorul, întră în posesia fizică a produselor comandate.

Nu acceptăm onorarea comenzilor prin transportatori indicați de dvs. În acest contract, doar Vânzătorul poate avea opțiunea alegerii transportatorului.

Ne rezervăm dreptul de a nu mai onora și expedia comenzi persoanelor care nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale, pecuniare sau de altă natura fată de chemicalguysromania.ro

În cazul în care clientul solicită în scris sau telefonic, ulterior lansării comenzii, modificări asupra comenzii, termenul de livrare va fi de 15 zile lucrătoare de la momentul ultimei intervenții pe comanda inițială.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a anula comenzile asupra cărora se solicită mai mult de 3 modificări din momentul plasării și a celor cu date de contact incomplete/incorecte în lipsă unui răspuns din partea Cumpărătorului.

După doua încercări de livrare nereușite, efectuate de către firmele de curierat partenere, comanda dvs. va fi considerată anulată, iar acest contract reziliat.

Ne rezervăm dreptul de a expedia comenzi, persoanelor pe contul cărora se înregistrează cel mult o comanda a cărei livrare nu a putut fi efectuată cu succes sau a caror valoare este mai mare de 3000 lei, doar cu plata in avans prin Ordin de Plata.

Pentru Perioadele promoționale, termenul de livrare al comenzilor plasate în intervalul desfășurării campaniei, poate fi diferit de cel afișat pe site-ul chemicalguysromania.ro și se va face într-un interval de până la 7 zile lucrătoare de la acceptarea și confirmarea comenzii de către operatorii noștri.

7. DREPTUL DE RETRAGERE

Conform legislației în vigoare, renunțarea la cumpărare este aplicabilă doar clienților persoane fizice.

Pentru cumpărăturile online cu livrare prin curier:

Vă informam că beneficiați de o perioadă de 14 zile calendaristice de la primirea coletului pentru a ne informa cu privire la retragerea din contract și returna Bunurile, fără a fi nevoit să vă justificați decizia de retragere şi fără a suportă alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (2) si art. 14 (3) din OUG nr.34/2014, adică să achitați:

- costurile de transport ale coletului cu produsele pe care doriti sa le returnati catre Vânzător;

- costurile directe legate de returnarea produselor;

- sunteți responsabil și în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

8. RETUR

Produsul trebuie returnat în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, documentația complete, cu etichetele intacte).

NU vor fi acceptate la retur (enumerarea nu este limitativă):

- Produsele care nu mai au ambalajul original al producătorului în care a fost livrat;

- Etichetele de identificare ale produsului sau ale ambalajului sunt deteriorate sau lipsesc;

- Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

- Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

NOTǍ: Dacă se constată că nu sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus, contravaloarea produselor returnate nu va fi achitată, iar coletul va fi retrimis către Cumpărător acesta urmând să suporte și costurile de retrimitere.

În cazul în care produsul returnat prezintă ambalaj deteriorat sau incomplet, urme de uzura, utilizare, zgârieturi, lovituri, șocuri electrice, accesorii ori documentație lipsă, ne rezervăm dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o suma din valoarea acestuia, suma ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.

Pentru a se evită neînțelegerile, coletul va fi fotografiat și se va întocmi împreună cu reprezentantul firmei de curierat un proces verbal în care se va specifica starea coletului.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza acceptarea returului în situația unor abateri repetate săvârșite de client (de ex: produse ce nu aparțin Chemical Guys Romania, produse cu termen de returnare depăşit, produse desigilate), inclusiv pentru refuzuri constant și repetate de preluare a comenzilor lansate de pe un cont de client etc. fără o notificare prealabilă. Nu se accepta retururi transmise prin Posta Romana sau cele cu ramburs.

Pentru cumpărăturile online cu livrare prin curier:

Cumpărătorul este obligat să notifice Chemical Guys Romania intenția de a returna conform termenului stipulate în Art. 7. DREPTUL DE RETRAGERE alegând una dintre următoarele variante:

a) prin înregistrarea unei cereri de retur/exercitarea dreptului; 

b) prin completarea formularului de retur;  

c) printr-o declaraţie neechivocă în care să vă exprimați decizia de retragere din contract și pe care să ne-o trimiteți scris via e-mail pe hello@chemicalguysromania.ro sau telefonic la +40756704909 (linie telefonica cu tarif normal).

Pentru comenzile returnate: Cumpărătorul TREBUIE să returneze produsele, ambalate corespunzător, prin intermediul firmei de curierat. 

Formularele completate după expirarea acestui termen nu vor fi luate în considerare.

În cazul în care Cumpărătorul optează să returneze produsele prin intermediul serviciilor de curierat va suporta cheltuielile aferente transportului. 

Nu acceptăm colete retur cu plata la destinatar/ramburs si cele trimise prin Pposta Romana.

Toate coletele conținând produse returnate se vor trimite către: „AXA Publicons SRL, Str Crizantemelor Nr 12, Mun. Bacau, Jud. Bacau”.

Contravaloarea produselor deteriorate în timpul transportului ca urmare a ambalării necorespunzătoare în cazul unei returnări de produs sunt suportate de către client.

Atentie! Comenzile efectuate pe site-ul chemicalguysromania.ro, achitate online si livrate prin curier pot fi returnate exclusiv prin intermediul firmelor de curierat.

În cazul exercitării dreptului de retragere, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care ne-ați informat și înapoiat Bunurile vă vom rambursa contravaloarea produselor achizitionate (Costul transportului, tur-retur, fiind suportat de catre client), fără întârziere nejustificată in functie de optiunea dumneavoastra astfel:

a.      Transfer bancar în termen maxim de 14 zile lucrătoare de la momentul confirmării recepției și verificării integrității coletului returnat.

        - Pentru cumpărăturile online cu livrare prin curier achitate numerar la livrare sau online. In acest caz este obligatoriu să menționati numărul codului IBAN și numele titularului de cont;

9. Reclamații

Chemical Guys Romania răspunde în perioada de garanție pentru calitatea produselor vândute. Condițiile de garanție acordate consumatorilor sunt în conformitate cu Legea 449/2003 și O.G. 21/1992.

Toate reclamaţiile se vor formula în scris, de îndată ce este practic posibil şi în orice caz, în termen de maxim 48 h de la recepționarea comenzii de către Cumpărător prin contactarea Departamentului Relații Clienți, telefonic la numărul +40787669922 (linie telefonica cu tarif normal) sau via e-mail pe hello@chemicalguysromania.ro.

Reclamaţia trebuie documentată prin punerea la dispoziţie a tuturor datelor relevante privind evenimentul invocat. Reclamantul trebuie să pună la dispoziţia Chemical Guys Romania numărul comenzii/facturii, documentul de transport (NT), motivul reclamaţiei, fotografii (în cazul produselor neconforme/deteriorate) cauzele presupuse a fi condus la reclamaţie, pretenţiile clientului.

În soluţionarea reclamaţiei se vor avea în vedere următoarele etape:

- verificarea preluării comenzii și livrării coletului;

- analiză internă.

În vederea soluționării reclamației, Chemical Guys Romania poate să decidă:

- remedierea mărfii reclamate pe cheltuiala sa;

- plata contravalorii mărfurilor;

- respingerea reclamației;

Nicio reclamație nu va fi luată în calcul dacă marfa a fost modificată sau s-a intervenit în orice fel asupra ei. Prezenta enumerare nu este limitativă.

Termenul de soluţionare a reclamaţiei va fi de maxim 15 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.

10. Promoții și concursuri

Stabilim regulamentele promoțiilor și concursurilor pe care le organizăm. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința eventualilor participanți numai prin intermediul site-ului propriu sau pe paginile oficiale din rețele de socializare Facebook și Google+.

De promoții beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afișate pe site.

În perioada unei campanii de reducere, DISCOUNT-URILE NU SE CUMULEAZǍ, se va aplică discountul cu valoarea cea mai mare.

Comenzile care conțin vouchere de discount sau valorice nu pot fi cumulate cu alte comenzi!

Promoțiile sunt valabile pentru comenzile plasate și ale căror produse au fost adăugate în coșurile de cumpărături pe durata desfășurării campaniei și în limita stocului disponibil.

Chemical Guys Romania poate anula o promoție fără o notificare prealabilă din motive independente (de ex: defecțiuni tehnice apărute în sistem, defecțiuni de natură software/hardware) de voința profesionistului (Vânzătorului).

IMPORTANT - Voucherele de discount provenite din aceeași campanie promoțională NU SE CUMULEAZǍ, se va aplică un singur discount/comanda.

11. Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului chemicalguysromania.ro sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul chemicalguysromania.ro, va fi considerată tentativă de fraudă și va fi pedepsită penal conform legislației romane în vigoare de către autoritățile competente.

12. Limitare de responsabilitate

Nu vom fi răspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site și orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel de pierderi.

Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal.

Informațiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau încorporate în orice fel într-un alt document sau material fără permisiunea prealabilă scrisă a autorilor lor.

Chemical Guys Romania nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Chemical Guys Romania a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

13. Forța majora

Chemical Guys Romania își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate, dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de Chemical Guys Romania care includ: incendii, explozii, inundații, condiții meteorologice extreme, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forța majora conform uzanțelor legii romanești.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

14. Litigii

Orice litigiu apărut între Utilizatori Persoane Fizice și Chemical Guys Romania va fi rezolvată prin cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenta revine instanțelor de judecată romane.

15. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului, H.G 1037/2010, privând deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarele: Cumpărătorii au obligația de a colecta selectiv DEEE; colectarea acestor deșeuri se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziția producătorilor de către Autoritățile Administrației Publice locale care au obligația potrivit art.5 alin.1) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spatiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE; clienții pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate în momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie.

Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roti barată cu doua linii în forma de X, ca în imaginea alăturata.

16.Dispozitii finale

În conformitate cu prevederile Codul Civil, Chemical Guys Romania își rezervă dreptul de a efectua modificări ale prevederilor semnalate, precum și orice modificări asupra site-ului chemicalguysromania.ro, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.